home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
แนวทางแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ : 543 11:15

logo
ขทช.ลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

วันที่ : 543 20:45

logo
นโยบายหลัก 11 ข้อ ของนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 543 10:00

logo
รายละเอียดการปฏิบัตตามตัวชี้วัด / ข้อเสนอการปฏิบัติราชการประจำปี 2558

วันที่ : 543 10:00

logo
แบบสรุป 4 ด้าน ของแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

วันที่ : 543 10:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

วันที่ : 543 18:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

วันที่ : 543 17:45

logo
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

วันที่ : 543 09:15

logo
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา และนายช่างโยธา 19 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 เมษายน 2558)

วันที่ : 543 16:15

หน้า