home

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา