home

ข่าวประกวดราคา

logo
ประกาศผู้ชนะ สาย แยก ทล.3334 - บ้านพัฒนานิคม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

logo
ประกาศจังหวัดลพบุรี สาย แยก ทล.3334 - บ้านพัฒนานิคม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

logo
ร่างประกาศ สาย แยก ทล.3334 - บ.พัฒนานิคม ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

logo
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก (ระยะที่ 2) ตำบลท่าศาลา, ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.850 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สาย บ.โคกลำพาน – บ.ดอนโพธิ์ ต.โคกลำพาน,ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะทาง 5.835 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สาย แยก ทล.3333 – เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม,ต.เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะ สาย แยก ทล.3196 - บ้านบางอิฐ ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.800 กม.

logo
ประกาศผู้ชนะ สาย รอบแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเอราวัณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

logo
ประกาศ สาย แยก ทล.3333 - เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม,เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

logo
ประกาศ สาย บ.โคกลำพาน - บ.ดอนโพธิ์ ต.ดอนโพธิ์,โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะทาง 5.835 กม.

ข่าวทั้งหมด

หน้า