home

ข่าวประกวดราคา

logo
ประกาศผู้ชนะ - สาย ซอย 19 แยก ทช.ลบ.5042 - ทล.3333 ต.พัฒนานิม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.800 กม.

logo
ร่างประกาศ - สาย แยก ทล.3333 - โครงการเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.400 กม.

logo
ประกาศ สาย โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก (ระยะที่ 3) ตำบลท่าศาลา,ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.443 กม.

logo
ประกาศ - สาย ซอย 19 แยก ทช.ลบ.5042 - ทล.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.800 กม.

logo
ประกาศ - สายทางขึ้นเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 3.300 กม.

logo
ประกาศ - สาย บ้านย่านตาขาว หมู่ 4 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.500 กม.

logo
ประกาศ - สาย บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.440 กม.

logo
ประกาศ-สาย บ้าโพธิ์เงิน - บ้านหน่วยประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

logo
ร่างประกาศ - ร่างเอกสารประกาศ โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก (ระยะที่ 3) ตำบลท่าศาลา,ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.443 กม.

logo
ร่างประกาศ - สาย ซอย 19 แยก ทช.ลบ.5042 - ทล.3333 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 1.800 กม.

ข่าวทั้งหมด

หน้า