home

logo
ประกาศจังหวัดลพบุรี สาย คลองนาโสม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.820 กม.

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 16:20

logo
ประกาศจังหวัดลพบุรี สาย บ้านท่าโขลง - บ้านเขาสมอคอน ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระยะทาง 0.535 กม.

วันที่ : 15 ส.ค. 2561 15:59

logo
ประกาศ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CSS-1 จำนวน 30 ถัง, ยาง CMS - 2h จำนวน 80 ถัง, ยาง CRS-2 จำนวน 10 ถัง บทช.หนองม่วง

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 14:01

logo
ประกาศ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยาง CSS-1 จำนวน 34 ถัง, ยาง CMS - 2h จำนวน 212 ถัง แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 09:55

logo
ประกาศผู้ชนะ สาย แยก ทล.3334 - บ้านพัฒนานิคม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 23 เม.ย. 2561 15:54

logo
ประกาศจังหวัดลพบุรี สาย แยก ทล.3334 - บ้านพัฒนานิคม ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:15

logo
ร่างประกาศ สาย แยก ทล.3334 - บ.พัฒนานิคม ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 12:30

logo
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก (ระยะที่ 2) ตำบลท่าศาลา, ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.850 กม.

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 13:59

logo
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สาย บ.โคกลำพาน – บ.ดอนโพธิ์ ต.โคกลำพาน,ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ระยะทาง 5.835 กม.

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 13:53

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สาย แยก ทล.3333 – เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม,ต.เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ระยะทาง 2.000 กม.

วันที่ : 18 ม.ค. 2561 09:55

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอแนะนำ 8 เส้นทางลัดทางเลี่ยง การจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 03 เม.ย. 2561 11:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ขอร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 22 ธ.ค. 2560 14:30

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ : 17 ก.พ. 2560 09:15

เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ขทช.ทั่วประเทศ พี่น้องประชาชน ร่วมส่งภาพสายทางหลวงชนบทและสะพานกรมทางหลวงชนบท ประกวดเพื่อรับรางวัล

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 14:30

logo
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

วันที่ : 02 ก.ย. 2558 13:30

logo
จรรยาข้าราชการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 10:00

logo
ค่านิยมกรอบประพฤติตนของข้าราชการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 10:00

logo
คู่มือสำหรับประชาชน ภายใต้ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 13:15

logo
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 11:15

logo
แนวทางแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 11:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

       

       

home